Úmysly spoločných modlitieb

Sem môžte pridať svoj modlitebný úmysel. Za úmysly sa budú modliť mladí z Liesku a Čimhovej i každý ďalší kto sa k nám pridá a spomenie si na úmysly pri svojich modlitbách. 🙂 Je to anonymné.
Pridať modlitebný úmysel