Najnovšie články


Kresťanská viera sa nemá čoho obávať ani zo strany vedy, ani zo strany techniky, ktorá má v nej pôvod, naopak, učí nás, že ich možnosti sú oslavou stvoriteľskej dobroty Boha, ktorý povedal: „Naplňte zem, podmaňte si ju.

— bl. Ján XXIII