Najnovšie články


Cirkev nanovo číta posolstvo o milosrdenstve, aby naozaj prinášala pokoleniu končiaceho sa tisícročia i nasledujúcim generáciám svetlo nádeje … Je to posolstvo jasné a čitateľné pre každého.

— Ján Pavol II.