Najnovšie články


Telo, ktoré vám slúži a v ktorého pohyboch a harmónii sa odráža lúč krásy a všemohúcnosti Stvoriteľa, je iba nástrojom, ktorý musíte urobiť poslušným a otvoreným mocnému vplyvu duše.

— bl. Ján XXIII