Najnovšie články


Každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.

— Jak 1,19