Najnovšie články


Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.

— Lk 14, 27