Najnovšie články


„Ach, keby tak všetci kresťania žili podľa svojho povolania, táto zem skutočného vyhnanstva by sa premenila na raj!“

— Páter Pio