Duchovná obnova 2019

Túžba byť bližšie počas prípravy na sviatosť birmovania nás poháňala darovať svoj čas a ruky našim birmovancom. Preto sme v apríli a máji pripravili 3 tematické stretká a ako vyvrcholenie duchovnú obnovu v Ústi nad Priehradou. Duchovne nás sprevádzal o. Žiaran pôsobiaci v Ružomberku. Otvorené srdcia birmovancov a Božia dobrota stačili, aby sme prežili hlboký, radostný čas s Duchom Svätým a medzi sebou navzájom. Naša túžba bola spoločne zažiť VIAC Božiu lásku a otvoriť VIAC srdcia na prijatie života s Duchom Svätým. Nech sme všetci, i naši birmovanci vedení Duchom Svätým každý deň v Jeho radosti a sviežosti.