Detský Tábor Slaná Voda 2018


Na tohtoročnom tábore sme ako akční cestovatelia putovali cestou Biblie, Na tejto ceste sme stretli mnoho ľudí. Raj sme okúsili s Adamom a Evou, ale s tým sme sa museli po krátkom čase rozlúčiť. Našťastie Boh nám dal Milosť- druhú šancu. Vďaka tomu sme sa mohli vrátiť späť a stretnúť ďalšie významné postavy starého zákona. Tábor sme ukončili príchodom Ježiša na tento svet.