Štefanská kapustnica 2016

Na Druhý sviatok vianočný sme sa konečne po dlhšom čase (skoro) všetci stretli na kapustnici, užívali si čas spolu, rozprávali sa a hrali našu obľúbenú hru Osobnosti, pri ktorej sme sa dobre bavili 🙂 . Skonštatovali sme ako sa nám darilo v tomto roku a niektorí z nás získali...

Dobrá novina 2016

Dobrá novina, šťastná hodina… Ako každý rok, tak aj tento, sme sa spolu s viac ako 60 koledníkmi Dobrej noviny vydali do ulíc Liesku, aby sme prinášali radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Okrem toho bolo našou úlohou vyzbierať peniaze pre chorých ľudí v Afrike. Vďaka pohostinnému prijatiu vo všetkých...

Letný tábor UNIKÁT 2016 #beYoutabor2016

Tento rok nás inšpirovala na tábor téma trošku podľa Divergencie. Naše frakcie v týždňovom „mestečku“ Škútovky boli: Informovanosť: výzva ➡ chceme poznať Ježiša a vedieť o ňom všetko, študovať Písmo a učiť druhých o Jeho živom Slove. Láskavosť: výzva ➡ chceme pomáhať druhým a prinášať medzi ľudí tú najlepšiu...

Misijná púť detí Levoča 2016

Aj tento rok sme sa dňa 14.5.2016 t.j. v sobotu, vybrali na púť do Levoče. Neodradilo nás ani upršané počasie a spoločne sme sa tešili na program. Cestou nás sprevádzali zábavné súťaže zamerané na rok milosrdenstva, ktorý práve prežívame. Na Mariánskej hore nás čakali aj rôzne workshopy, ktoré sme...

Duchovná obnova pre mladých v Námestove

Boh nás zavolal a my sme šli. Začali kráčať. V srdci túžba spoznávať Otca a jeho kráľovstvo. Pod vedením p. kaplána Kaňuka sme sa učili novým veciam a prehlbovali vieru. Spolu. Ako spoločenstvo. Ako deti Božie, ktorým sú pripravené veľké plány. My sme spravili to rozhodnutie spoznávať ich.

Ples mladých 2016

Už štvrtý krát sme sa spoločne zabávali na plese mladých. Stretlo sa tam mnoho vyparádených chalanov a dievčat z Liesku a okolitých oravských miest a dedín. Tento ročník sa niesol v tzv. GATSBY štýle, čo určite zbadáte na výzdobe. Bez alkoholu sme sa parádne zabavili na programe – súťažiach...

Novoročná kapustnica 2016

Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. (Ž 9,2) Tak aj my sa chceme stále radovať z Ježišovho narodenia a tešiť sa a najlepšie nám to ide spolu ! 🙂 ..tak sme sa stretli na vynikajúcej novoročnej kapustnici, zahrali sa, pomodlili a radovali...