Potáborové stretko 2015

Krátko po tábore sme si urobili na potáborové stretko, aby sme nezabudli na zážitky, mohli znova stretnúť kamarátov z tábora, zaspievať táborovú hymnu, zahrať sa a prežiť pekný večer. O 17:30 sme sa stretli s deťmi s detského tábora a potom o 19:00 s mladými, ktorí boli na tábore...

Stretká vo FajnKlube

Vo Fajn Klube zažívajú spoločenstvo a prítomnosť Boha aj deti. Cez rôzne zamyslenia, aktivity, hry a tvorivú činnosť si spolu odovzdávame radosť, ktorú máme ako Božie deti, pretože „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 18, 3)