Potáborové stretká

Tábory sú už dávno za nami, ale v nás sú stále živé, tak sme si povedali: „Čo tak znova stretnúť táborových kamarátov?“ A tak sme sa stretli. Radosť by sa dala krájať  Spolu sme si zasúťažili, zaspievali, pozreli si videá, zasmiali sa, porozprávali sme sa a rozlúčili sme sa...

Vznik FajnKlubu

Sv. Don Bosco hovorí: „Všetko, čo robíš, rob na slávu Božiu.“ Prerábanie, zoškrabovanie, maľovanie, upratovanie, spotené čelá, voľný čas nás a všetkých, ktorí ochotne pomáhali, snaha urobiť niečo pre iných. No nie je to o nás, je to o Bohu, ktorý v nás živí túžbu dávať sa deťom a...

Tábor mladých

Aj tento rok sa 48 mladých spolu s 20 animátormi rozhodlo bojovať v armáde Kráľa a V MENE PÁNA ZÁSTUPOV. Inšpirovaní príbehom Dávida, sme odhaľovali Boží plán s nami, a to, že On pozná zámer, ktorý s nami má (Jer 29,11). Rovnako ako Dávid, aj my sme sa museli...

Tábor detský – v Srdci kráľa

Dňa 2. júla 2014 naše malé deťúrence dorazili na kráľovský dvor, kde sa dozvedeli,  že ak sa chcú stať pravými princeznami a rytiermi kráľa musia prejsť tvrdým a dlhým výcvikom. Deň po dni prechádzali rôznymi tréningami, ktoré boli rôzneho charakteru. Niektoré boli zamerane na ich šikovnosť, vynaliezavosť, odolnosť.  Preverená...

Vianočná kapustnica

Dobrú novinu sme na sviatok sv. Štefana všetkým domov doniesli, a potom sme sa za jedným stolom ako rodina všetci stretli. Vianočná kapustnica, štedrosť úsmevov, spoločný čas s priateľmi, výnimočnosť každého jedného z nás, spev a radosť v srdciach, chuť slúžiť a byť tu pre druhých, nás v tento...

Krajina rozprávok

Kde bolo, tam bolo, v jeden krásny slnečný prázdninový deň, sa náš kultúrny dom premenil na zázračnú krajinu rozprávok. Žilo v nej veľa rozprávkových bytostí, od princeznej Meridy, cez včielku Máju, Popolušku, siedmych trpaslíkov, siláčku Pipi a mnohé ďalšie, aké vás len napadnú. Avšak v tejto krajine vládol zlý...

Dobrá novina 2014

Tento rok nebol výnimkou a znovu sa naša farnosť zapojila do zbierky Dobrá novina. 74 detí a 22 animátorov vyšlo do lieseckých ulíc ohlasovať radostnú zvesť o narodení Božieho Syna a zároveň pomôcť najchudobnejším v Afrike. To, že to malo zmysel a mnoho milostí, sme necítili len na premrznutých...

Ples mladých 2014

Nestačilo nám plesov tento rok. Spravili sme si vlastný. Už druhý v sérii Plesov mladých. Bola sobota, 25. januára. Keď sme všetci doupratovali, vyfintili a vyobliekali, vybrali sme sa o 19:00 do sály. „ Plesajte všetci ľudia! “ , bola téma nášho plesu. Prečo? Nechali sme sa inšpirovať lieseckou...