Letný tábor UNIKÁT 2016 #beYoutabor2016

Tento rok nás inšpirovala na tábor téma trošku podľa Divergencie. Naše frakcie v týždňovom „mestečku“ Škútovky boli: Informovanosť: výzva ➡ chceme poznať Ježiša a vedieť o ňom všetko, študovať Písmo a učiť druhých o Jeho živom Slove. Láskavosť: výzva ➡ chceme pomáhať druhým a prinášať medzi ľudí tú najlepšiu...