Potáborové stretká

Tábory sú už dávno za nami, ale v nás sú stále živé, tak sme si povedali: „Čo tak znova stretnúť táborových kamarátov?“ A tak sme sa stretli. Radosť by sa dala krájať  Spolu sme si zasúťažili, zaspievali, pozreli si videá, zasmiali sa, porozprávali sme sa a rozlúčili sme sa...

Tábor mladých

Aj tento rok sa 48 mladých spolu s 20 animátormi rozhodlo bojovať v armáde Kráľa a V MENE PÁNA ZÁSTUPOV. Inšpirovaní príbehom Dávida, sme odhaľovali Boží plán s nami, a to, že On pozná zámer, ktorý s nami má (Jer 29,11). Rovnako ako Dávid, aj my sme sa museli...

Tábor detský – v Srdci kráľa

Dňa 2. júla 2014 naše malé deťúrence dorazili na kráľovský dvor, kde sa dozvedeli,  že ak sa chcú stať pravými princeznami a rytiermi kráľa musia prejsť tvrdým a dlhým výcvikom. Deň po dni prechádzali rôznymi tréningami, ktoré boli rôzneho charakteru. Niektoré boli zamerane na ich šikovnosť, vynaliezavosť, odolnosť.  Preverená...