Dobrá novina 2016

Dobrá novina, šťastná hodina… Ako každý rok, tak aj tento, sme sa spolu s viac ako 60 koledníkmi Dobrej noviny vydali do ulíc Liesku, aby sme prinášali radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Okrem toho bolo našou úlohou vyzbierať peniaze pre chorých ľudí v Afrike. Vďaka pohostinnému prijatiu vo všetkých...

Beseda o Dobrej Novine

Všetci ste pozvaní v nedeľu 6.12.2015 vo farskom kostole sv. Michala v Liesku na besedu s dobrovoľníčkou o Dobrej Novine. Viac info sa dozviete v kalendári akcií 🙂