Vznik FajnKlubu

Sv. Don Bosco hovorí: „Všetko, čo robíš, rob na slávu Božiu.“
Prerábanie, zoškrabovanie, maľovanie, upratovanie, spotené čelá, voľný čas nás a všetkých, ktorí ochotne pomáhali, snaha urobiť niečo pre iných. No nie je to o nás, je to o Bohu, ktorý v nás živí túžbu dávať sa deťom a mladým v našej farnosti. FAJN KLUB sa stal skutočnosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujali na jeho zrealizovaní. A čo ďalej? O FAJN KLUBE budeme ešte počuť 🙂