Prečo ruženec? Prečo dnes?

„Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov ..“ (1 Sam 17, 45).

Väčšina z nás vie, ako tento príbeh skončil. Dávid porazil Goliáša „len“ pomocou praku a kameňa. Rozhodol sa vykročiť proti silnejšiemu protivníkovi v mene Pána zástupov. Podľa vzoru Dávida máme aj my kráčať v každodennosti s výzbrojou, ktorá sa nám ponúka. Jednou z nich je aj veľmi silná modlitba s názvom svätý ruženec. Keďže je to modlitba môjmu srdcu blízka, potešila som sa možnosti prečítať si tematickú knižku plnú podnetných slov.

Možno mnohým napadnú protestné myšlienky v zmysle, že je to „modlitba babiek“, ktoré majú čas alebo slová súvisiace s jeho náročnosťou. Podobných „výhovoriek“ by sa určite našlo mnoho. Čo tak zmeniť postoj a skúsiť nájsť opačné argumenty. Keby sme sa na situáciu skúsili pozerať s vierou a nájsť krásu v tomto čase modlitby.

Pokiaľ som vás aspoň trochu podnietila k zamysleniu sa nad touto skutočnosťou, tak zvyšok cesty úvah jednoznačne doplní spomínaná útla knižka s názvom „Prečo ruženec? Prečo dnes?“ Teraz je na mieste nechať prehovoriť pár silných citátov z jej obsahu, ktoré zaznievajú v súvislosti s otcom Hagerty: „Mária je všemocná v moci svojej modlitby,“ povedal. „Mária je všemocná v moci svojho orodovania u svojho Syna. Mária môže urobiť všetko, čo môže urobiť Boh.“ ( str. 47).

S jej bohatým obsahom súvisí hneď aj jej dizajn. Svetlomodré podfarbenie evokuje mariánsku úctu, ktorá je v každom smere previazaná s obrazom ruženca. Za povšimnutie stoja aj podnetné prečiarknuté slová, ktoré až hmatateľne súvisia s hlbokými nadchádzajúcimi riadkami jej strán. Je plná presvedčivých dôkazov, v ktorej si určte každý nájde svoju „šálku kávy“. Možno povedať, že sa v nej naozaj nachádza z každého rožku trošku, čo svedčí o tom, že uvažovať nad jeho dôležitosťou je naozaj nadčasové. Nachádzajú sa v nej úvahy, ktoré si vyžadujú vyspelejšieho čitateľa jednotlivých právd viery, ale tiež myšlienky prirodzene vyplývajúce zo životných situácií. Jej čítanie nezaberie veľa času a môže byť motivátorom k osobnému prehodnoteniu duchovného smerovania.

Sama si spomínam na svoj prvý kontakt s ružencom. Moje myšlienky zalietajú do detských čias, kedy som mala možnosť vyrábať si kamienkový františkánsky ruženec. S touto udalosťou sa mi spája skúsenosť, že nie je dôležitá len radosť z výroby, ale potreba nenechať ruženec „zapadnúť prachom“. V tom čase mi táto modlitba bola známa len formálne. Postupom času som aj vplyvom Medjugorskej skúsenosti začala chápať myšlienku: „modliť sa srdcom“. Verím, že aj reálne svedectvá jednotlivých strán, ktoré v spleti myšlienok prežarujú hlboké pravdy viery, budú dôkazom aktuálnosti tejto modlitby.

Preto vás všetkých pozývam do riadkov spomínanej knihy, aby sme sa postupne mohli spájať, zjednocovať a hlavne začať už dnes 🙂

 

Viac o knihe Prečo ruženec? Prečo dnes? nájdete tu