Tábor mladých

Aj tento rok sa 48 mladých spolu s 20 animátormi rozhodlo bojovať v armáde Kráľa a V MENE PÁNA ZÁSTUPOV. Inšpirovaní príbehom Dávida, sme odhaľovali Boží plán s nami, a to, že On pozná zámer, ktorý s nami má (Jer 29,11). Rovnako ako Dávid, aj my sme sa museli naučiť bezhranične dôverovať nášmu Pánovi a veriť Mu, že hoci sme ešte len mladí a neskúsení, On nám pomôže stať sa tými, ktorými sa máme stať. Avšak, žiadna cesta nie je bez prekážok, rovnako ani naša. Museli sme prejsť tvrdým výcvikom, ktorý v nás budoval dôveru a odvahu, aby sme dokázali čeliť Goliášom v našom živote. A tak povzbudení rannou modlitbou, sme sa každý deň kričiac „Hey hey….“vydávali do boja a prekonávania vlastných hraníc. Pokladovka, priateľstvo s vajíčkom, stavanie bunkrov, turnaje, nočné hry, skúšky odvahy, workshopy, vodné hry a mnoho ďalších nezabudnuteľných chvíľ. To všetko nás spájalo a budovalo v nás silu, vytrvalosť, bojovnosť či šikovnosť. Naučili sme sa bojovať jeden za druhého, odpúšťať si a objavili sme, že priateľstvo má nekonečnú hodnotu. Ako vyvolení Boží bojovníci sme skladali sľub vojaka a obliekali sme si Božiu výzbroj. Týmto sme definitívne vstúpili do armády nášho Kráľa a zaviazali sme sa bojovať za Neho v každom čase, z celého srdca, zo všetkých síl a prinášať Božie kráľovstvo na túto zem.
Bol to naozaj požehnaný čas. Čas, ktorý budoval nás animátorov, premieňal srdcia našich detí a upevňoval v nás identitu Božich detí. Ďakujeme ti Nebeský Ocko za požehnanie, lásku a ochranu, ktorú sme cítili počas celého tábora. Za to, že si nás neustále plnil svojou láskou a dával nám silu a nápady. Za to, že si si nás vyvolil a že môžeme byť Tvojimi bojovníkmi. Ďakujeme 🙂


Promo video


Zostrih z tábora


Tanec happy