Tábor detský – v Srdci kráľa

Dňa 2. júla 2014 naše malé deťúrence dorazili na kráľovský dvor, kde sa dozvedeli,  že ak sa chcú stať pravými princeznami a rytiermi kráľa musia prejsť tvrdým a dlhým výcvikom. Deň po dni prechádzali rôznymi tréningami, ktoré boli rôzneho charakteru. Niektoré boli zamerane na ich šikovnosť, vynaliezavosť, odolnosť.  Preverená bola taktiež ich odvaha , vernosť a oddanosť svojmu kráľovi. Mladé dámy sa taktiež naučili nežnosti, súcitu a pokore. Už po pár dňoch na kráľovský dvor prišiel aj temný rytier,  ktorý chcel odstrašiť mladých nasledovníkov kráľa a získať ich na svoju stranu, pričom ich lákal svojou silou, krvilačnosťou, mocou. Tí sa však nedali nakoľko si uvedomujú že moc, bohatstvo, ktoré im ponúkal temný rytier sú nič v porovnaní s bohatstvami kráľa ktorého srdce počas celého tábora dobíjali. Keďže sa nedali zmiasť a naďalej ostali verní svojmu kráľovi boli na konci tábora povýšený na rytierov a princezné.
Sme však vďační za ten čas strávený spolu, za počasie, za zdravé deťúrence, za ochotných mladých, za pomoc sponzorov, za láskavé slová, vyslyšané modlitby, radostné chvíle.
…ĎAKUJEME 🙂


Zostrih z tábora


Tanec HAPPY