Mladifest 2013

Festival mladých – MLADIFEST 2013 – Medjugorje
31.7 – 8.8 2013

Boh je veľký vo svojom milovaní. I my, 48-mi mladí, sme sa o tom i tentokrát mohli presvedčiť. Ísť do Medjugorja na Mladifest bolo pre nás mnohých veľkou, nevypovedanou túžbou.
Mnohí sme sa pýtali: „Je toto pozvanie od Panny Márie pre nás aj tento rok?“…Každí sa mnoho spytoval, ale Panna Mária nám všetkým odpovedala. AJ TENTO ROK VÁS CHCEM MAŤ PRI SEBE – znelo v našich srdciach. A tak, s obrovskou radosťou začína 31.7. naša cesta do Medjugorja.

Medjugorje je miesto, kde človek prichádza najmä kvôli modlitbe. Prichádza prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, spoznať viac Jeho a našu Matku, Pannu Máriu. Túži po naplnení Duchom Svätým, aby sme tak, vďaka ich veľkej milosti a sile, mohli i tu doma a všade, kam nás Pán pošle, svedčiť o Božej a Máriinej Láske.
I my sme hriešni ľudia, no vieme, že Pán pozná naše srdcia i naše túžby- ŽIŤ PRE NEHO A SKRZE NEHO PRE TENTO SVET. ..veď On sám hovorí: „… budete mi svedkami“..

Už prešlo pár chvíľ a nás čas, ktorý sme premodlili v Medju stále napĺňa a celý rok iste posilňovať bude.

Na vás, naši drahí liesečania, sme tiež mysleli, niesli sme si vás na Podbrdo či Križevac a prosili Boha o milosť živej viery aj pre Vás. Nech teda naša púť je i vašou púťou. Veď Boh žehná a miluje svoj ľud. 🙂
Tak i my, so srdciami plnými vďaky, hovoríme jednohlasne: „Dnes sme sa modlili za vás, aby sme všetci vytrvali v živej viere. Ale Panna Mária každého osobitne miluje a už teraz sa tešíme z chvíle, keď si do Medjugorja zavolá aj Vás.“ 🙂

Gospa naša, veď si nás, aby sme v Tvojej pokore, vernosti a oddanosti, verne a odvážne svedčili o Tvojom Synovi a Jeho Láske.
Gospa, vďaka Ti.