Letný tábor 2012 Liesek a Čimhová

Kopa smiechu, radosť, hŕba detí, ešte viac hier a zábavy, piesne, táboráky, výborné jedlo, vytúžený spánok, nočné hry, nezabudnuteľné zážitky, nové tričká… všetko a ešte omnoho viac sme spolu, 113-sti účastníci, zažili na našom tohtoročnom tábore.
Čas, ktorý sme spolu prežili nás vyzbrojil opäť do nových dní. Učili sme sa byť kreatívni, krotiť v sebe šelmu (zlo, ktoré nám bráni konať všetko s láskou), poznávali sme prírodu a Boha v nej, prekračovali sme svoje hranice, robili sme ťažké veci… Zažívali sme nádherné chvíle, ktoré len ťažko vtesnať do pár viet.
Sme však vďační za ten čas, za počasie, za zdravé deťúrence, za ochotných mladých, za pomoc sponzorov, za láskavé slová, vyslyšané modlitby, radostné chvíle… vďaka Ti Pane, že si nám dožičil tento čas a Tebe Mária za ochranu a vzácnosť chvíľ, na ktoré sa len tak nezabúda.

… ĎAKUJEME ☺   Lieseckí a Čimhovskí mladí ☺

 

Promo video

Video z tábora, alebo, ako skvelo nám bolo 🙂