Karneval Svätých

Posledný piatok pred adventom náš klub navštívili viacerí svätí. Sv. Peter odomkol a my sme prešli cez Nebeskú bránu za sprievodu piesne, ale aj dymu. Predstavovalo to nebo, kde sa svojou dobrotou máme možnosť dostať. Po malom predstavení od archanjela Michala, cez svätú Barboru až k Chiare Luce Badano sme sa vrhli do súťaží a rôznych hier. Praskali tu balóny, sýtili sa brušká, tipovali nielen rybičky a hadíky (na jedenie) vo fľaši, ktoré následne pri najsprávnejšom odhade vyhrali. Zažili sme spolu nádherný čas.