Dobrá novina 2016

Dobrá novina, šťastná hodina…
Ako každý rok, tak aj tento, sme sa spolu s viac ako 60 koledníkmi Dobrej noviny vydali do ulíc Liesku, aby sme prinášali radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Okrem toho bolo našou úlohou vyzbierať peniaze pre chorých ľudí v Afrike. Vďaka pohostinnému prijatiu vo všetkých domácnostiach nám koledovanie ubehlo rýchlo a podarilo sa nám vyzbierať ešte vyššiu sumu ako minulý rok. Ďakujeme!