Dobrá novina 2014

Tento rok nebol výnimkou a znovu sa naša farnosť zapojila do zbierky Dobrá novina. 74 detí a 22 animátorov vyšlo do lieseckých ulíc ohlasovať radostnú zvesť o narodení Božieho Syna a zároveň pomôcť najchudobnejším v Afrike. To, že to malo zmysel a mnoho milostí, sme necítili len na premrznutých líčkach, ale aj na  krásnej sume 5518,65  €, ktorú sme vyzbierali.  Ďakujeme Vám naši drahí Liesečania za vašu otvorenosť a štedrosť, ktorú ste prejavili. Pán Boh zaplať!