Detský Tábor Slaná Voda 2017

Dámy a páni,
predstavujeme vám Tábor na Slanej Vode 2017.
V tomto tábore plnom šťastných a výnimočných detí, to bolo naozaj napínavé a vládla bojová atmosféra. ?
Spoločne sme bojovali v tímoch Abiatar, Elchanán, Abisai, Etaim, Joab a Sobochai, spolu s Dávidom, ako mladí bojovníci, proti Goliášovi.
Na boj sme sa pripravovali pretekmi, výcvikmi, vyrábaním zbraní. Náš charakter sme cibrili táborovými úlohami – objatiami, tancom, dobrým slovom.
Spolu sme sa učili bojovať nielen kovovými zbraňami, ale i duchovnými – proti zlu, a tak sa z nás mohli stať odvážni Boží Bojovníci!
Ďakujeme Ti Nebeský Otec, že vždy a v každom boji si stál a budeš stáť pri nás a my budeme vždy pripravení zaútočiť a ostaneme navždy Silní a Udatní v srdci