Stretká vo FajnKlube

Vo Fajn Klube zažívajú spoločenstvo a prítomnosť Boha aj deti. Cez rôzne zamyslenia, aktivity, hry a tvorivú činnosť si spolu odovzdávame radosť, ktorú máme ako Božie deti, pretože „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 18, 3)

Vznik FajnKlubu

Sv. Don Bosco hovorí: „Všetko, čo robíš, rob na slávu Božiu.“ Prerábanie, zoškrabovanie, maľovanie, upratovanie, spotené čelá, voľný čas nás a všetkých, ktorí ochotne pomáhali, snaha urobiť niečo pre iných. No nie je to o nás, je to o Bohu, ktorý v nás živí túžbu dávať sa deťom a...